Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » Pazar Yeri Blok İhale İlanı

Pazar Yeri Blok İhale İlanı

TC
TOMARZA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü


SAYI     :75895596-                                                                                                                                                                                                                            04.02.2019
KONU  : Pazar Yeri Blok İhale İlanı 
TOMARZA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


            Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz 15 Temmuz Demokrasi Halk Pazar yerinde aşağıda vasıfları belirtilen Nolu  Bloklar aşağıdaki muhammen bedeller üzerinden ihale edilmek suretiyle  kiraya çıkartılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK                                                                                                          
TAŞINMAZIN  ADRESİ  BLOK NUMARASI  MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK) G.TEMİNATI    İHALE  TARİHİ  SAATİ

KAPALI PAZAR YERİ  20 No. Bakliyat              520,00- TL    20.00 TL  21.02.2019-11.00
   42 No. Tuhafiye           1.040,00- TL   40,00 TL 21.02.2019-11:00
   49/1 No Tuhafiye            520,00- TL  20,00 TL 21.02.2019-11:00
   60/1 No Tuhafiye            520,00- TL  20,00 TL 21.02.2019-11:00

AÇIK PAZAR YERİ 123 No  Sebze              1.040,00- TL  40,00 TL 21.02.2019-11:00
   140 No  Sebze                 780,00- TL  25,00 TL 21.02.2019-11:00


1- Kiraya ait  Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.
2- İhale Tomarza Belediyesi Encümen huzurunda, 21.02.2019 Perşembe günü Saat 11.00 de,
2886 sayılı kanunun 45.maddesine göre açık artırma usulü ile ihale edilecektir
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için
a-Kimlik Fotokopisi
b-Geçici Teminat miktarını ihale tarihi ve saatına kadar yatırmaları
c-Belediye Veznesine Şartname bedeli olarak 50,00 TL yatırmaları gerekmektedir.
d-Esnaf Odası Kayıt Belgesi
4-  İhaleye katılan iştirakçiler muhammen bedel üzerinden 100.00.-TL pey artırmak zorundadır.
5- İhale üzerinde kalan alıcı bedelini onbeş gün  içinde  ödemek zorundadır.
      6-   İhaleye katılacak olanlar evraklarını  ihale saatinden önce 10.30 a kadar tamamlayarak teslim
etmeleri gerekmektedir.
                                                                                              

                                                                                                Nihat KARABULUT
                                                                                                Bel.Bşk.yrd.


Dağıtım
Belediye ilan Memurluğu
www.Tomarza.bel.tr.
İlçe  Belediye Başkanlıkları
Hükümet Konağı İlan Panosu---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÜLVEREN Cad Gölbaşı Sk. No : 6  Tomarza/Kayseri                                                               Bilgi için İrtibat : Neşe AKSOY
TEL : (0352) 661 2929 -30  FAX : (0352) 661 5113                                                                                                    yz.işl.Müd.
E-POSTA   : tomarza@tomarza.bel..tr.                                                                                                    
                                                   


11.02.2019

Tomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr