Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

 Neşe AKSOY

Yazı İşleri Müdürü


 

TOMARZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ


 
Meclis İşleri :

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre her ayın ilk haftası toplanması karalaştırılan Meclisin belirlediği gün ve saatte yapılacak Meclis Toplantısı hakkında en az üç gün önceden  Meclis  Üyelerine yazılı tebliğ yapılır.  Müdürlüklerden gelen toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri sıralanarak dosyalanır. Bir önceki Meclis Kararlarının birer nüshası üyelere dağıtılıp, imza karşılığı yoklama yapılır. Gündem maddeleri tek tek görüşülmeye geçilir, görüşülerek karara bağlanan gündem maddelerinden hazırlanan asıllar Kaymakamlık Makamına ve ilan edilmesi için bir nüshası ilan bürosuna gönderilir. Karara bağlanan gündem maddeleri ve yoklama cetveli Meclis Defterine yazılır.


Encümen İşleri   :

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediyemizde Encümen toplantıları her hafta düzenlenmektedir. Encümen toplantısının gün ve saati birimlerimize ve toplantıya katılan Encümen Üyelerine önceden bildirilmektedir. Belediyemizin birimlerinden gelen müzekkereler gündeme alınmaktadır.Toplantıda alınan kararlar servisimizce yazılarak İlgili evrakların servislere dağıtımı Dahili Encümen Karar defteri ile zimmetli bir şekilde dağıtımı yapılmaktadır.Servisimizde de muameleli ve muamelesiz olarak dosyalanmaktadır.Alınan Encümen kararları, Encümen Karar Defterine özet bir şekilde yazılmaktadır.


İşçi-Memur İşlemleri:

Belediyemizde 657  sayılı devlet memurları Kanununa tabii olarak çalışan 61 memurun ve 31 işçinin bütün özlük işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İşçi ve Memur personelin  Emeklilik işlemleri ile evraklarının hazırlanması  Emekli Sandığına  ve Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderilmesi, intibak çizelgelerinin hazırlanarak, işlem yapılmak üzere Hesap İşlerine ve şahısların kendilerine zimmetle gönderilmesi sağlanmaktadır.İşçi aylık Bildirgelerinin internet üzerinden girilmesi ve T.İş kurumuna bildirimlerin yapılması Memurlardan izin, rapor alanların üst onayının hazırlanması, dosyalarına takılması, memur sicil defterlerine işlenmesi servisimiz tarafından yapılmaktadır. Memurlarla ilgili yıllık terfilerin yapılması, kadrosu tıkananların ve Bakanlıktan gelen kadrolara atamaların yapılması, yükselmesi gereken memurların onaylarının yapılması, memurların görevlendirmeleri ve memurlarla ilgili çeşitli  yazışmalar Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, bütün bu yapılan işlerin dosyalarıilgili Müdürlüklere ve personele zimmetli gönderilmesi sağlanmaktadır.


Evrak ve Posta İşlemleri :

Belediyemize resmi dairelerden ve çeşitli kurumlardan gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen dilekçeler havale olmak üzere Belediye Başkanın na  arz edilmektedir. Başkan tarafından  havale edilen evraklar, evrak kayıt proğramına yazıldıktan sonra dahili zimmet defteri ile zimmetle ilgili Müdürlüklere ve birimlere işlemleri yapılamak üzere gönderilmektedir. Bir kısım evrakların ise cevapları Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yazılarak zimmet olarak gönderilmektedir. Başkanın yazışmaları, Yazı İşleri Müdürlüğü ve tüm daire müdürlüklerinden gidecek olan evraklar giden kayıt  defteri ile zimmetli bir şekilde gönderilmektedir. Başkan Beyin teşekkür yazıları, telgraflar, bayram tebrikleri ve çeşitli yazılar olmak üzere posta göndermeleri yapılmıştır.5393 sayılı kanunun 42.maddesine istinaden gereken evraklara müdürlüğümüzce imza atılmaktadır.
                         

Evlenme İşleri   :

Evlenmek için müracaat eden çiftlerden  evrakları tamamlananların  nikahları yapılmıştır. Nikah sonrasında çiftlerin evlendikten sonra İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne evlenme aktinin yapıldığına dair Mernis doldurularak, zimmetli bir şekilde gönderilmektedir. Ayrıca, evlenme ile ilgili istatistiki bilgiler ve çeşitli yazışmalarda yapılarak, ilgili birimlere zimmetli gönderilmektedir.

 Tomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr