Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

 

Ali YILMAZ
İnşaat  Mühendisi
Tomarza Belediyesi Fen İşleri Müdürü.Y

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ali YILMAZ
İnşaat  Mühendisi
Tomarza Belediyesi Fen İşleri Müdürü.Y
Osman TAŞCI
Harita Teknikeri
osmantascı@tomarza.bel.tr

 

TOMARZA BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

 TEMEL İŞLEVLER

 

Belediyelerin mühendislik ve altyapı çalışmalarının odak noktası olan ve Kuramsal olarak,belediyenin imar ile ilgili çalışmalarının yönelik olduğu temel amaç kentleşmeyi ve kentlerdeki yapılaşmayı düzenlemek ve denetim altına almak şeklinde özetlenebilir. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğünün temel işlevleri aşağıya sıralanmıştır.

 

-         Yol yapım,bakım ve onarımı

-         Yol asfalt kaplama,bakım ve onarımı

-         Kaldırım ve bordür yapım,bakım ve onarımı

-         Kanal arıza giderimi

-         Karla ve buzlanma ile mücadele

-         Moloz ve teressübat toplama

-         Sanat yapılarının yapım,bakım ve onarımı

-         Bina yapım,bakım ve onarımı

-         Tesisat yapım,bakım ve onarımı

-         İş ve taşıt araçlarının bakım ve onarımı

-         Altyapı katılım paylarının hesaplanması

-         Akaryakıt alım ve dağıtımı

-         Su ve Kanalizasyon altyapısı

-         Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak

-         Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek,

-         Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek,

-         Yapılaşmayı sürekli olarak izleyerek saptanmış olan norm ve ölçütlere koşut davranışların gerçekleşmesini sağlamak,

-         Aykırı davranışların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımları uygulayarak aykırılıkların giderilmesini sağlamak,

-         Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini sağlamak,

-         Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan gelişmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak.

-         Yeşil alanlar

-         Dinlenme ve gezinti parkları

-         Çocuk oyun alanları

-         Sportif tesisler

-         Yol ağaçlandırması

-         Dikim ve ekim

-         Bakım

-         Sulama

-         Budama

-         Biçme

-         İlaçlama

-         Çapalama

-         Belleme

-         Onarım

-         Yenileme

-         Yapı ruhsat ve Yapı kullanma izin belgelerini imar kanununa göre tanzim ederek vermek,

-         Ulaştırma hizmeti

-         İlçenin temizlik işlerinin yapılması

-         İşçilerin sevk ve idaresi

-         İşçilerin yıllık izinlerinin düzenlenmesi

-         İşçilerin unvanlarına göre görevlendirme yapılması 

-         Ulaşım hizmetlerinin düzenlenmesi

-         Mezbahana hizmetlerinin düzenlenmesiTomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr