Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » BELEDİYEMİZ

BELEDİYEMİZ

1- KURULUŞUN (BELEDİYENİN) GENEL TANIMI :
Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.

A-GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI :
Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
1) İmar, coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta,  acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

B-   İLÇENİN SOSYAL DURUMU :
İlçemiz kırsal kesimde bulunması nedeniyle ilçe halkı günümüzde genellikle çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır.Başka iş sahası bulunmadığından halkın büyük bir kısmı kentlere göç etmektedir.İlçemizde Kabak Çekirdeği üreticiliği hız kazanmıştır.Yine Tomarza Taşı da yapılan çalışmalarla ülke genelinde adından söz ettirmektedir.    

İlçe Halkı kendi imkanları ile yapmış olduğu konutlarda ikamet etmektedir.   İlçemiz Kayseri iline 54 Km uzaklıkta olup,ulaşım hizmetler Büyükşehir Belediyesi UKOME bünyesinde  Tomarza İmar İnşaat AŞ ye ait  ve  şahıslara ait minibüslerle yapılmaktadır.

C-TEŞKİLAT YAPISI :
Belediye, seçilmiş organları ve atanmışlar olmak üzere;
1) Seçimle gelen Belediye Meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı,
2) Belediye Norm kadroya uygun olarak Yazı işleri, Malî Hizmetler,  Fen işleri,Temizlik İşleri,Kültür ve sosyal işler , Muhrtarlık Müdürlüğü ,Zabıta Amirliği birimlerinden oluşur.

D-KADRO VE PERSONEL DURUMU :
Norm kadroya uygun olarak 117 adet memur, 59 adet işçi kadrosu bulunmaktadır. Mevcut 59 adet işçi kadrosundan 7 adeti dolu iken,  geçici personel bulunmamaktadır.. Memur kadrolarının 117 adet  kadrosu 16 sı   dolu iken 101 adet  kadro boştur.

E-BİNA, ve DİĞER SOSYAL TESİSLER :
Belediyemiz ana hizmet binası olarak,Cumhuriyet Meydanında bulunan binayı kullanmaktadır. Bina olarak,TEK işletme şefliğinden boşalan,Hayvan  Pazar binası,
Tomarza Terminalin içerisinde bulunan işyerleri,
Garaj ve kademe olarak kullanılan bina, 30 adet eski sanayi içerisindeki dükkan,Mahalleye dönüşen köy tüzel kişiliklerinden devir gelen köy konakları,Avşarobası ve Dadaloğlu belediyelerinden devir gelen hizmet binaları ve lojmanlar bulunmaktadır.


F-ARAÇ, MAKİNE VE TECHİZAT DURUMU :
Ekli listede belirtildi.

2019-2020 DÖNEMİNE  AİT YAPILAN ÇALIŞMALAR:
1- Eski Pazar yerinde bulunan tuvaletin halkımıza daha iyi hizmet vermek için yıkılıp abdesthane ve tuvalet yapılarak çevre düzenlenmesi yapılmıştır.
2- Mahallemizde stabilize yolların altyapısı tamamlanarak satıh asfalt çalışmaları devam etmektedir.
3- İlçemize Doğalgazı kazandırdık açılışını yapıp  halkımızın hizmetine sunduk
4- Doğalgaz çalışmalarında bozulan yollarımızda 150 Bin  M² Parke çalışması 15000 Metre sıcak asfalt çalışması yapıldı
5- Her hafta Çarşamba günleri  saat 10:00 ile 14:00 arası ‘’Halk Günü’’ Etkinliği düzenleyerek hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerini harfiyen yerine getiriyoruz.
6- 31.12.2019 Tarihinde Fen işleri müdürlüğümüz bünyesinde kurulan karla mücadele ekibimizle yoğun geçen kış mevsimlerinde başarıyla tamamlandı ve halkımızın teveccühü kazanıldı.
7- Mezbehanemizin çevre düzenlemesi yapılarak hizmete açıldı ve Mezbahanemize araç ayarlanarak veterineride ayarlandı.
8- Belediyemize ait olan taşınmazın tamir ve tadılatı yapılarak Kadınların çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği Tomarza Belediyesi Bayanlar kıraathanesi hizmete sunulmuştur.
9- 2 mahallemizde çelik kontrüksiyondan üstü kapalı cenaze namazı kılma yeri yapılmıştır.
10- İlçemiz imar palnında revizyon çalışmalarına başlanmış olup, 2020 yılın Büyükşehir Belediyesinin onayı alınmıştır.
11- İlçemiz merkezinde 97.700 m² ve mahallelerimizde de    52.300 m² olmak üzere toplamda 150.000 m² kilitli parke yapımı tamamlanmıştır.
12- 15.000 metre asfaltlama çalışması yapılmıştır.
13- Merkez ve 54 mahallemizde arazi yollarının tamamına greyder gönderilerek yol bakımları tamamlanmıştır
14- Çukurağaç, Göktepe, Çanakpınar mahallesinde  kış şartlarında ulaşımın daha iyi sağlanabilmesi için toplamda 1,5 km yol yükseltilerek yapımı tamamlanmıştır.
15- Yeşilbağ, Kale, Kapukaya mahallelerine toplamda 9 km  yeni çevre yolu yapımı tamamlanmıştır.
16- 5 mahallemizde dere yataklarının geçtiği yere büz konularak köprü yapılmıştır.
17- 2.Etap 277 konutluk toki inşaatının temel atma törenleri gerçekleştirilmiştir ve bina inşaatların yapımı tamamlanmış olup kura sahipleri belirlenmiştir.
18- 3. Etap Toki konutları yapı için yazışmalarımız tamamlanmışdır
19- Terminal bölgesinde  ve İncili parkta bulunan tuvaletlerin bakım ve onarımları yapılmıştır.
20- Yatılı Bölge Orta Okulunda eğitim gören öğrencilerin daha iyi yaşanabilir alan için bahçesi ve yollarının asfaltlama çalışması tamamlanmıştır.
21- Merkez ve Dadaloğlu mezarlığına 4 ada da toplamda 120 adet sandık mezar yapılmıştır.
22- 2 mahallede çoban evi, 3 mahallede köykonağı ve 3 mahallede tuvalet olmak üzere 8 adet binanın tadilatları tamamlanmıştır.
23- Turanlı mahallesi mevcut su haftlarının tamiri ve yeni su haftlarının yapımı tamamlanmıştır.
24- Bostanlık mahallesi cami abdesthanesi ve tuvaletin bakım, onarım ve tadilat işleri yapılmıştır.
25- Söğütlü mahallesi  imam evinin bakım ve onarımı yapıldı.
26- Şiraz mahallesi çoban evi yapımı devam etmekte olup Köy konağı tadilatını gerçekleştirdik.
27- Köprübaşı mahallesi fırın yanına ihtiyaç doğrultusunda ek oda yapılmıştır ve Çoban evi yapılıyor
28- Üçkonak mahallesine Sellektör binası yapılmıştır.
29- Dadaloğlu mahallesi şenlik alanında bulunan yapıların bakım ve onarımı yapıldı.
30- Dadaloğlu anıt etrafı düzenlenerek ve çevresi 210 metre çit ile çevrildi.
31- 3 mahallede muhtar evlerinin sur duvarları yapılmıştır.
32- Sarımehmetli ve İmamkullu mahallesinde atıl durumdaki okulun çok amaçlı salon olarak kullanılması amacıyla bakım onarımına yapılmış olup halkımızın hizmetine açılmıştır.
33- Toklar mahallesi Çok amaçlı salon giriş kapısı Tomarza taşı ile kaplanmış ve duvarı yapılmıştır.
34- Göktepe mahallesi okul çatısı ve cami tuvaleti yeniden yapılmıştır.
35- Mahallelerimize toplamda 30 adet bank, 70 adet su haftı ve 19 adet kamelya dağıtılmış olup dağıtımlara devam edilmektedir.
36- 8 adet mahallemizde çocuk oyun parkı yapılmıştır.
37- Bostanlık mahallemize 150 metre atık su tahliye borusu döşenmesi tamamlanmıştır.
38- Güzelce mahallesine 200 adet 200’lik boru verilmiştir.
39- 54 mahallede mezarlıkların ot temizliği yapılmıştır.
40- İlçemizde bulunan ağaç, güller, çalı bitkilerinin budanması ve bakımları yapılmıştır.
41- İlçemiz Cücün ve Toklar Mahalleleri YİBO ve Erkek İmam Hatip Okullarına Halı saha yapılmıştır.
42- İlçemiz genelinde ekilmek amacıyla 3000 Adet Ağaç Halkımıza dağıtılmıştır.
43- İlçemiz genelinde başıboş hayvanlarla mücadele edilmektedir.Başıboş sokak hayvanları toplanarak , kayseri büyükşehir belediyesi geçici köpek barınağına götürülerek kısırlaştırılma, aşılama işlemleri yapılarak doğal hayatlarına bırakılmaktadır
44- Yaşlı ve Bakıma muhtaç insanlara yardımcı olmak (temizlik-yemek-gıda)ve yaşlılarımızın hastaneye gidiş gelişleri belediyemizce sağlanmaktadır.
45- Belediyemizce organize edilen Hayır Çarşısında çeşitli yerlerden gelen giyecek ve eşyalar çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaştırılmaktadır.
46- Öğrencilere  kitap,dergi desteğinde bulunuldu.Her türlü araç-gereç te destek olundu.Başarılı olan öğrencilerimiz ödüllendirildi, okullarımızn spor takımlarına malzeme temini yapıldı
47- Ramazan ayında 165 adet öksüz ve yetim çocuk giyim yardımı yapıldı ve Halkımıza iftar yemeği ve proğramları düzenlendi
48- Şehitlerimizin aileleri ziyaret edildi.Cenaze törenlerinde her türlü iş ve  işlemler yapılarak.cenaze çadırı Sağlanarak cenazeye gelenler mağdur edilmedi,
49- 54 mahallemizde ki tüm cenaze ve düğün merasimlerine katılım sağlandı
50- 17.Uluslararası 27.Ulusal Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenliklerini yapıldı.
51- Bütün mahallelerimizde sinek ve haşeratla mücadele için ilaçlama işlemi yapılmaktadır ve devam edecektir.
52- Bütün Mahallelerimizdeki  camilerimizin ve    okullarımızın halılarının temizliği yılda en az bir defa yıkanıyor
53- Koronavirüsüile ilgili belediye ekiplerimiz 12 Mart 2020 Tarihinden  bu yana 7/24 Temizlik dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımızı 54 Mahallemizde aralıksız devam ettiriyor

1-ŞEHİRİÇİ YOLLAR :
İlçe içerisinde açılmış imar yolları ile birlikte yeni açılan yollarımızın Kilitli Parke ve sıcak asfalt  yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

     Tomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr