Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » Taşınmaz Satış İhale İlanı

Taşınmaz Satış İhale İlanı

TC
TOMARZA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü


SAYI     :75895596-52842166                                                                                                                                                                                            18/12/2017
KONU  : Taşınmaz Satış İhale İlanı 
                                                                                                     TOMARZA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan yukarı mahalle 155 ada 2 ve 4 no’lu parseller  bulunan taşınmazlar muhammen bedel üzerinden  ihale edilmek suretiyle  satışa çıkartılacaktır.

1- 155 ada,2 nolu parsel (209.20 M²)Muhammen Bedeli  69.642.68 M2 Geçici Teminatı   2.100.00 TL
155 ada 4 nolu parsel (990.80 m²)Muhammen Bedeli 329.837.00 Geçici Teminatı 9.900.00TL
2- Şatışa ait  Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.
3- İhale Tomarza Belediyesi Encümen huzurunda, 25/12/2017 Pazartesi  günü  Saat 11.00 da 2886 sayılı kanunun 45.maddesine göre açık artırma usulü ile ihale edilecektir
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için geçici Teminat miktarını ihale tarihi ve saatına kadar yatırmaları gerekmektedir.
5- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için 100.00 TL şartname bedeli yatırmak zorundadır.
6-  İhaleye katılan iştirakçiler muhammen  bedel üzerinden  tek arazi  en az 100.00 .-TL pey   artırmak zorundadır.
7- İhale üzerinde kalan alıcı bedelini 2 ay içerisinde 2 eşit taksitte  ödemek zorundadır.
      7-   İhaleye katılacak olanlar evraklarını  ihale saatinden önce tamamlayarak teslim
etmeleri gerekmektedir.
                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                   Neşe AKSOY
                                                                                                                                                                                                                                      Bel.Bşk.yrd.Dağıtım
54 Mahalle Muhtarlığı
Belediye ilan Memurluğu
www.Tomarza.bel.tr.
Diğer Belediye Başkanlıkları
Hükümet Konağı İlan Panosu

 


19.12.2017

Tomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr