Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » BELEDİYEMİZ

BELEDİYEMİZ

1- KURULUŞUN (BELEDİYENİN) GENEL TANIMI :
Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.

A-GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI :
Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
1) İmar, coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta,  acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

B-   İLÇENİN SOSYAL DURUMU :
İlçemiz kırsal kesimde bulunması nedeniyle ilçe halkı günümüzde genellikle çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır.Başka iş sahası bulunmadığından halkın büyük bir kısmı kentlere göç etmektedir.İlçemizde Kabak Çekirdeği üreticiliği hız kazanmıştır.Yine Tomarza Taşı da yapılan çalışmalarla ülke genelinde adından söz ettirmektedir.    

İlçe Halkı kendi imkanları ile yapmış olduğu konutlarda ikamet etmektedir.   İlçemiz Kayseri iline 54 Km uzaklıkta olup,ulaşım hizmetler Büyükşehir Belediyesi UKOME bünyesinde  Tomarza İmar İnşaat AŞ ye ait  ve  şahıslara ait minibüslerle yapılmaktadır.

C-TEŞKİLAT YAPISI :
Belediye, seçilmiş organları ve atanmışlar olmak üzere;
1) Seçimle gelen Belediye Meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı,
2) Belediye Norm kadroya uygun olarak Yazı işleri, Malî Hizmetler,  Fen işleri,Temizlik İşleri,Kültür ve sosyal işler , Muhrtarlık Müdürlüğü ,Zabıta Amirliği birimlerinden oluşur.

D-KADRO VE PERSONEL DURUMU :
Norm kadroya uygun olarak 117 adet memur, 59 adet işçi kadrosu bulunmaktadır. Mevcut 59 adet işçi kadrosundan 7 adeti dolu iken,  geçici personel bulunmamaktadır.. Memur kadrolarının 117 adet  kadrosu 16 sı   dolu iken 101 adet  kadro boştur.

E-BİNA, ve DİĞER SOSYAL TESİSLER :
Belediyemiz ana hizmet binası olarak,Cumhuriyet Meydanında bulunan binayı kullanmaktadır. Bina olarak,TEK işletme şefliğinden boşalan,Hayvan  Pazar binası,
Tomarza Terminalin içerisinde bulunan işyerleri,
Garaj ve kademe olarak kullanılan bina, 30 adet eski sanayi içerisindeki dükkan,Mahalleye dönüşen köy tüzel kişiliklerinden devir gelen köy konakları,Avşarobası ve Dadaloğlu belediyelerinden devir gelen hizmet binaları ve lojmanlar bulunmaktadır.


F-ARAÇ, MAKİNE VE TECHİZAT DURUMU :
Ekli listede belirtildi.

2-2016 YILI İLK 6 AYINA   AİT YAPILAN ÇALIŞMALAR:
1- 23.300.M2 kilitli parke yapımı ve 2.712 m beton bordür alımı tamamlanmıştır.
2- Mezbahane Proje çalışmaları devam etmektedir.
3- Mal pazarı Çalışmaları bitirilerek,ruhsatlandırma aşamasına getirilmiştir.
4- 3 Adet kar küreme ve tuz serpe aracı alındı.
5- İmar planı revizyonu,tomarza ilçesi ilave revizyon imar planı için kurumlardan görüş talep edilmiştir.İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmalarına başlamış,raporlama aşamasına gelinmiştir.
6- İkinci etap TOKİ çalışmalarının üst ölçek planları Kayseri Büyükşehir belediyesi tarafından onaylanmış TOKİ nin proje etüt birimine teslim edilmiştir.Akabinde Jeolojik etüt ve uygulama imar planı için TOKİ çalışmaları tamamlanmıştır.En kısa zamanda 2. Etap TOKİ Projesi halkımızın hizmetine sunulacaktır.
7-  Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Fizibilite ve ön çalışma ihalesi yapılmış olup,çalışmalar devam etmektedir.
8- Mahallelerimizdeki köy konaklarının tamir-bakım-onarımı yapıldı
9- 2016 yılında Fen Lisesi binasının dış cephesi Tomarza taşı ile kaplama işi ihalesiyapılmış olup işlem devam etmektedir.
10- Ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yapıldı.
11- Muhtarlık Müdürlüğünce bütün muhtarlarımızın sorunları dinlenmekte olup,gereği için ilgili birimlerle temas sağlanmaktadır.Zaman zaman toplantılar düzenlenmekte dir.
12- 19 Ekim 2016 tarihinde birimimiz katkılarıyla ilk kez muhtarlar günü kutlaması yapıldı.
13- 04-06 Kasım 2016 tarihleri arasında bütün mahalle muhtarlarına Kozaklı’da eğitim semineri düzenlenerek,muhtarlarla istişarede bulunuldu.
14- Yazı İşleri Müdürlüğünce bütün yazışmalar gününde işleme alınarak,ilgili birimlere sunulmaktadır.Encümen Meclis toplantılarının yapılması sağlanmaktadır.2016 yılı Temmuz-Aralık aylarında belediyemizde 132 adet çiftin evlenmesi yapılmıştır.
15- Zabıta Amirliğimizce ilçenin genel kontrolleri yapılarak,ilçe halkının rahatı için çaba sarfedilmektedir. 2016 Yılı  Temmuz-Aralık aylarında 15 adet İşyeri Açma ruhsatı verilmiştir.
16- İlçemiz genelinde başıboş hayvanlarla mücadele kapsamında  ilçemizde hayvan barınağı yapılması için çalışmalar başlatılarak,başıboş sokak hayvanları toplanarak , kayseri büyükşehir belediyesi geçici köpek barınağına götürülerek kısırlaştırılma , aşılama işlemleri yapılarak doğal hayatlarına bırakılmaktadır.
17- Yaşlı ve Bakıma muhtaç 20 hastaya yemek verilmekte ve yaşlılarımızın hastaneye gidiş gelişleri belediyemizce sağlanmaktadır.
18- Belediyemizce organize edilen Hayır Çarşısında çeşitli yerlerden gelen giyecek ve eşyalar çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaştırılmaktadır.
19-  Temmuz-Aralık  arasında 180 adet cenaze evine 50  ‘şer kişilik yemek yardımı yapılmakmıştır.
20- İlçemizin kültür Birlik ve beraberliğinin geliştirilmesi amacıyla dağ sporu düzenlenmiştir.
21- Türkmenlere ve halep’teki ihtiyaç sahiplerine kampanyalar düzenlenerek,gıda ,yiyecek, giyecek yardımları toplanarak yerlerine ulaşımları sağlandı.
22- 15 Temmuz demokrasi nöbetleri tutularak vatandaşlara her türlü yiyecek,içecek,bayrak ve araç temini yapıldı.
23- Sınavlara hazırlanan öğrencilere hazırlık aşamasında kitap,dergi desteğinde bulunuldu.Her türlü araç-gereç te deste olundu.Başarılı olan öğrencilerimiz ödüllendirildi.
24- Şehitlerimizin aileleri ziyaret edildi.Cenaze törenlerinde her türlü iş ve  işlemler yapılarak.cenaze çadırı,yemek vs. Sağlanarak cenazeye gelenler mağdur edilmesi.
25- Mahallelerimizin  Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak,ekipman artışı gerçekleştirilmiştir.
26-  Mahallelerimize yerleştirilmek üzere  Piyasadan belediyemizce galvanizli sac çöp konteyneri alımı gerçekleştirilmiştir.
27- 2016 Yılı içerisinde bütün mahallelerimizde sinek ve haşeratla mücadele için ilaçlama işlemi yapılmaktadır ve devam edecektir.
28- Bu ilaçlama işlemi için yine Çevre Şehircilik Bakanlığından hibeolmak şartı araç üstü ULV İlaçlama makinası alınmıştır.
29- Bütün Mahallelerimizdeki  camilerimizin halılarının temizliği yılda en az bir sefer olmak üzere yapılmıştır.
30- Hedefimiz önümüzdeki yıllarda belediyemiz bütçesi elverdiğince bütün mahallelerimize aynı hizmeti  götürmektir.”

1-ŞEHİRİÇİ YOLLAR :
İlçe içerisinde açılmış imar yolları ile birlikte yeni açılan yollarımızın Kilitli Parke ve sıcak asfalt  yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

     Tomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr