Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » Taşınmaz Satış İhale İlanı

Taşınmaz Satış İhale İlanı

 Fotoğraf

TC
TOMARZA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI :75895596-52842166 24/05/2018
KONU : Taşınmaz Satış İhale İlanı


TOMARZA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

             Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1.Mıntıka mahalle 309 ada 1 no’lu parseller bulunan taşınmazlar muhammen bedel üzerinden ihale edilmek suretiyle satışa çıkartılacaktır.
1- 309 ada,l nolu parsel (2864 M2)Muhammen Bedeli 140.336.TL, Geçici Teminatı 4.500.00 TL ve Geçici teminatın 2 (iki) katı Güvence bedeli,
2- Şatışa ait Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.
3- İhale Tomarza Belediyesi Encümen huzurunda, 08.06.2018 Cuma günü Saat 13.30 da 2886 sayılı kanunun 45.maddesine göre açık artırma usulü ile belediyemiz meclis salonunda yapılacaktır.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için geçici Teminat ve Geçici teminatın 2(İkİ) katı güvence bedelini ihale tarihi ve saat 13.00’e kadar yatırmaları gerekmektedir.
5- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için 100.00 TL şartname bedeli yatırmak zorundadır.
6- İhaleye katılan iştirakçiler muhammen bedel üzerinden en az 100.00 .-TL pey artırmak zorundadır.
7- İhale üzerinde kalan alıcı bedelini 15 içerisinde peşin ödemek zorundadır.
8- İhaleye katılacak olanlar evraklarını ihale saatinden önce (13.00’e kadar) tamamlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
                                                                                                                                                                                         BAŞKANLIK
Dağıtım
Belediye Hoparlör İlanı ve Askı İlanı
www.Tomarza.bel.tr.
Diğer Belediye Başkanlıkları
Hükümet Konağı İlan Panosu


 Bilgi için İrtibat. Neşe AKSOY  Yz İşleri Müdür V.
GÜLVEREN Cad Gölbaşı Sk. No : 6 Tomarza/Kayseri
TEL: (0352) 661 2929 -30 FAX : (0352) 661 5113
E-POSTA : tomarza@tomarza.bel.tr.


09:42, 25.05.2018


Tomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr