Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » İHALE

İHALE

 Fotoğraf

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Mahallelerimizde değişik mevkilerde bulunan taşınmazların ekli listede belirtilen  muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 45.maddesine göre ihale edilmek suretiyle  satışa çıkartılacaktır.

Geçici Teminatı    ……TL dir.(Ekli Liste)
Şatışa ait  Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.
İhale Tomarza Belediyesi Encümen huzurunda, 27/11/2017 Pazartesi – 28/11/2017  Salı(Talipli çıkmadığı taktirde 04.12.2017 Pazartesi)  günü  Saat 10.30 da 2886 sayılı kanunun 45.maddesine göre açık artırma usulü ile ihale edilecektir
İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için geçici Teminat miktarını ihale 27.11.2017 gün saat 10.00'a kadar yatırmaları gerekmektedir.
İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için 50.00 TL şartname bedeli yatırmak zorundadır.
İhaleye katılan iştirakçiler muhammen  bedel üzerinden  tek arazi  en az 100.00 .-TL pey   artırmak zorundadır.
İhale üzerinde kalan alıcı bedelini 15 gün içerisinde peşin  ödemek zorundadır.
İhaleye katılacak olanlar evraklarını  ihale saatinden önce tamamlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
             İSTENİLEN EVRAKLAR
1.ADLİ SİCİL KAYDI
2.NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
3.YERLEŞİM YERİ BELGESİ
4.TEMİNAT MAKBUZU

ARSA SATIŞ LİSTESİ EKTEDİR
EK 1
EK 2


04:17, 16.11.2017


Tomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr