Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » İHALE İLANI

İHALE İLANI

 Fotoğraf

TOMARZA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


            Mülkiyeti Belediyemize ait olan Mahallelerimizde değişik mevkilerde bulunan tarların ekli listede belirtilen  muhammen bedel üzerinden ihale edilmek suretiyle  satışa çıkartılacaktır.

1- Geçici Teminatı    ……TL dir.(Ekli Liste)
2- Şatışa ait  Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.
3- İhale Tomarza Belediyesi Encümen huzurunda, 21/07/2015 Salı -22.07.2015 Çarşamba  günü  Saat 10.30 da 2886 sayılı kanunun 45.maddesine göre açık artırma usulü ile ihale edilecektir
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için geçici Teminat miktarını ihale tarihi ve saatına kadar yatırmaları gerekmektedir.
5- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için 50.00 TL şartname bedeli yatırmak zorundadır.
6-  İhaleye katılan iştirakçiler muhammen  bedel üzerinden  tek arazi  en az 50.00 .-TL pey   artırmak zorundadır.
7- İhale üzerinde kalan alıcı bedelini 50.000.00 Tl ye kadar olanlar on(10) gün içinde peşin 50.000.00 Tl ve üzeri olanlar 1.taksit ilk on(10) gün içinde 2.taksit otuz(30) gün içinde  ödemek zorundadır.
 7-   ihale üzerinde kalan kişi, arazi  belediyemizce 25/09/2014 tarihinde kiraya verilmiş
            ise kira bitim süresi olan 25.09.2016 tarihine kadar kiracıyı çıkartamaz.
            ihale bitim  süresinden sonra araziyi kiracıdan hiçbir kira ve  hak iddia etmeden teslim
           almayı taahhüt eder.
İhaleye katılacak olanlar evraklarını  ihale saatinden önce tamamlayarak teslim
etmeleri gerekmektedir.


Satılacak taşınmazların listesi için tıklayınız


04:06, 08.07.2015


Tomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr