Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » Personele İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi Verildi

Personele İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi Verildi

 Fotoğraf

     Orta Anadolu Kalkınma Ajansı  (ORAN) 2015 yılı Teknik Destek proğramı kapsamında Tomarza belediyesi Yazı işleri Müdürü Neşe AKSOY tarafından , İş sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında hazırlanan Proje ORAN tarafından başarılı bulunmuş olup,Teknik Proje Kapsamında  belediye personeline 2 ayrı  günde,2 ayrı grupta 6331 sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği yasası çerçevesinde İş Sağlığı ve Eğitimleri  düzenledi.

     ORAN Tarafından desteklenen proje kapsamında İş Sağlığı ve güvenliği yasası doğrultusunda bilgilerin anlatıldığı eğitimde Temel iş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve Mesleki Hastalıklar ve Acil durumlar  (Yangın Tatbikatlı) konusunda ilk eğitimler verildi.

     Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin IŞIK’ın yaptığı açıklamada, “İş sağlığı ve güvenliği konusu ülkemizde en dikkat edilmesi gereken hassas konularında başlarında gelmektedir. Biz de Tomarza belediyesi olarak  bu sorumluluğun bilincinde Personelimize gerekli eğitim şartlarını ORAN dan Teknik Destek alarak hazırladık ve yaptığımız eğitim seminerimizde bu konuları personellerimize aktardık ”
   
     Başkan IŞIK ; "Son zamanlarda yaşanan iş kazaları sonucu çalışanların, ortam, tesis, makina, araç-gereç ve çevrenin zarara uğraması ve bu kazaların çok büyük bir kısmının çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgi ve beceri eksikliği ile ilkyardım eğitimi almamış olması, çalışanların acil durumlarda nasıl davranacağı konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, belediye hizmetlerinin yerine göre cadde de, parkta, sokakta dikkatin çabuk dağılabileceği ortamlarda da yürütüldüğü düşünüldüğünde İş Güvenliği eğitimleri almış personellerin çalışırken alması gereken güvenlik tedbirlerini alarak kendine,çalışma arkadaşlarına,makina ve techizat ile çevrede bulunan halka zarar gelmesinin önüne geçmiş olacaktır. İş güvenliği kültürünü benimseyen personelin çevreye,hizmet alanlara olumlu örnek teşkil edecektir. Bugüne kadar çok büyük bir iş kazasının yaşanmadığı belediyemizde sayısız ramak kala olayları yaşanmış ve bu olaylarda personelin bilgi eksikliğinin ve eğitimsizliğin büyük etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bütün bu durumlar birlikte değerlendirildiğinde belediyemiz çalışanlarının İş Güvenliği eğitimlerinden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
    
     Belediyemizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği açısından mevcut olan tehlike ve riskler belirlenip gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlayacak ve olası iş kazalarının önüne geçilmiş olacak. Çalışanlar İş Güvenliği konusunda bilinçlenmiş olacak ve çalışırken her türlü güvenlik tedbirini alarak olası iş kazalarının önüne geçilmiş olacak. Özellikle cadde, sokak ve köylerde çalışma yapılırken alınacak güvenlik tedbirleri hem iş kazalarının önüne geçmiş olacak, hem de topluma güvenlik kültürünün aşılanmasında örnek olacak. Çalışanların İş Güvenliği Eğitimleri kapsamında alacağı Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İlkyardım Eğitimi ve Acil Durumlara Müdahale eğitimleri sonucunda işin yürütümü sırasında meydana gelecek birçok iş kazası ve ramak kala olayların önüne geçilerek ölümlü,yaralanmalı iş kazaları ile meslek hastalıklarının oluşma riskleri azaltılmış olacak. "dedi.


12:26, 16.06.2015

Haber Fotoğrafları


Tomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr